Горняцкий городской совет

Повноваження голови

E-mail Печать PDF

Повноваження міського голови

1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної відповідно до посади (крім випадків дострокового припинення його повноважень).

2. Міський голова:

Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції  та законів України, виконання Указів і розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації , Селидівської міської ради.

Організовує роботу виконавчого комітету , вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний  та персональний склад виконавчого комітету, структури і штатів виконавчих органів ради, апарату виконавчого комітету.

Здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, виконкому.

Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових ( у тому числі валютних ) коштів, використовує їх лише за призначенням , визначеним радою.

Спрямовує та координує діяльність заступника міського голови, секретаря виконкому, секретаря ради, працівників виконкому.

Представляє територіальну громаду, раду, виконавчий комітет у відносинах з державними органами , іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження виконкому.

Укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.

Веде особистий прийом громадян, забезпечує додержання законодавства щодо звернення громадян.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, оборонною роботою, цивільною  обороною.

 

 

Joomla