Горняцкий городской совет

Порядок організації проведення особистого прийому

E-mail Печать PDF

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

21.09.2012 №  89

 

 

ПОРЯДОК

організації і проведення особистого та виїзного прийому

громадян і телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія»

керівними працівниками виконкому міської ради

 

 

1 Загальні положення

 

Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указів Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», і визначає основні вимоги до організації і проведення особистого прийому громадян у виконкомі міської ради, прийому за місцем проживання громадян (виїзні  прийоми) і телефонного зв’язку «Пряма лінія» з населенням керівними працівниками виконкому міської ради.

 

2. Порядок організації і проведення особистого прийому

громадян в міській раді

 

 

1. Прийом громадян здійснюється щоденно у виконкомі міської ради в установлені графіком  дні з 10.00 до 12.00 та з 13.00 до 18.00.

2. Інформація про порядок особистого прийому громадян у виконкомі  міської ради і графіки прийому публікуються у засобах масової інформації, розміщуються на першому поверсі виконкому міської ради.

3. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (крім неповнолітніх дітей). Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

4. Особистий прийом громадян міським головою, заступником міського голови, секретарем ради, секретарем виконкому проводиться згідно із затвердженим графіком з питань, вирішення яких належить до повноважень міської ради, а також відповідно до функціонального розподілу обов’язків між керівними працівниками виконкому міської ради.

4.1. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної Війни проводиться особисто міським головою, його заступником першочергово у дні прийому, згідно з графіком.

5. Особистий прийом громадян міським головою здійснюється згідно з графіком, без попереднього запису, в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

6. Запис громадян на особистий прийом міського голови, його заступником здійснюється у день їх прийому спеціалістом з питань розгляду звернень громадян, на реєстраційно-контрольних картках, для чого згідно з пред’явленим документом, який посвідчує особу, з’ясовує прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання громадянина та зміст порушеного питання.

7. Під час проведення прийому громадян спеціаліст з питань розгляду звернень громадян відповідальний за організацію і проведення особистого прийому громадян у виконкомі міської ради.

7.1. Забезпечує першочерговий прийом (у дні прийому) героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів великої Вітчизняної війни, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів інших категорій, ветеранів праці.

7.2. Вивчає проблеми, з яких громадяни звертаються на особистий прийом до керівних працівників міської ради, надає їм допомогу в попередньому розгляді вказаних питань, установах і організаціях, до повноважень яких належить їх розгляд та вирішення.

7.3. Здійснює добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі, для чого з’ясовує  результати розгляду попередніх звернень. Справа попередніх звернень заявників, матеріали по їх розгляду, висновки та відповіді на них, інші матеріали і документи, які стосуються суті питання, разом з реєстраційно-контрольною карткою передаються керівнику, який передає прийом.

7.4. Контролює розгляд та додержання термінів розгляду звернень громадян, які були на особистому прийомі у міського голови, заступника міського голови.

7.5. Запрошує взяти участь в особистому прийомі міського голови керівників комунальних підприємств міста за погодженням з міським головою.

7.6. Присутні на особистому прийомі, забезпечує організацію його проведення та оформлення на реєстраційно-контрольних картках за результатами прийому резолюцій і доручень керівників, які вели прийом.

 

3. Порядок проведення виїзних особистих приймів громадян

за місцем їх проживання керівними працівниками

виконкому міської ради

1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюється міським головою, заступником міського голови виконкому міської ради, секретарем ради, секретарем виконкому за місцем проживання громадян, згідно з графіком, який один раз на рік складається спеціалістом з питань розгляду звернень громадян міської ради за пропозицією заступника міського голови.

Дату проведення виїзного прийому, який буде проведено в указаному місці згідно з графіком, визначають керівні працівники виконкому міської ради.

2. Після затвердження графік виїзних прийомів громадян направляється:

2.1. Заступнику міського голови для виконання.

2.2. Підприємствами чи організаціям, передбаченим графіком – для проведення підготовчої роботи з організації виїзного особистого прийому громадян керівними працівниками виконкому міської ради.

2.3. Спеціалісту з питань розгляду звернень громадян міської ради для обліку проведених виїзних прийомів і контролю за розглядом звернень, що на них надійшли.

3. Керівники підприємств чи організацій, де заплановано проведення виїзного прийому:

3.1 Доводять через ЗМІ або в інший спосіб до відома населення інформацію щодо днів місяця та часу прийому.

3.2  Організовують попередній запис громадян на виїзний прийом.

3.3 Виділяють приміщення та створюють відповідні умови для проведення прийому.

3.4 За два робочих дні  до проведення прийому направляють у виконком міської ради список громадян, які попередньо записані на особистий прийом

4. Спеціаліст з питань розгляду звернень громадян міської ради:

4.1.Здійснює реєстрацію одержаних на прийомі звернень, заповнює реєстраційно-контрольну картку заявника, формує особисту справу та контролює результати і надання інформації про їх розгляд.

4.2.Здійснює опрацьовування реєстраційно-контрольних карток виїзного прийому за змістом та характером питань і контролює дотримання термінів надання відповідей заявникам.

4.3      Інформує керівних працівників виконкому міської ради про дотримання графіку проведення виїзних особистих прийомів.

4.4  Готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан цієї роботи в виконкомі міської ради.

5. Рішення про контроль або зняття з контролю звернень, які були отримані на виїзному особистому прийомі, приймають керівні працівники, які проводили виїзний особистий прийом, шляхом накладання резолюції «На контроль» або «Зняти з контролю» на інформації про результати розгляду звернення.

4. Порядок проведення телефонного зв'язку «Пряма лінія» населення з керівними працівниками виконкому міської ради

1. Пряма телефонна лінія проводиться міським головою, заступником міського голови, секретарем ради та секретарем виконкому згідно з графіком, який складається спеціалістом з питань розгляду звернень громадян за пропозиціями керівних працівників виконкому міської ради та затверджується міським головою.

2. Дні, часи проведення та склад присутніх на них посадових осіб визначаються керівними працівниками виконкому міської ради, про що за тиждень до проведення заходу спеціалістом надається інформація для висвітлення в засобах масової інформації даних про проведення «Прямої лінії», курируємих питань керівними працівниками виконкому міської ради згідно з розподілом функціональних обов'язків.

3. Спеціаліст з питань розгляду звернень громадян міської ради:

3.1 Здійснює облік телефонних звернень громадян, визначає перелік питань і заповнює реєстраційно-контрольну картку особистого прийому з зазначенням номера телефону, на якому зафіксовано звернення.

3.2 Забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих керівними працівниками виконкому міської ради при проведенні цих заходів, та наданням інформації громадянам, що звернулись, про результати розгляду їх звернень.

3.3       Узагальнює результати вирішення питань громадян, які звернулися на «Пряму лінію», готує аналітичні матеріали про стан цієї роботи в виконкомі міської ради та налає цю інформацію керівництву виконкому міської ради.

 

 

5. Прийняття рішень за результатами особистого прийому

1.  Після розмови й ознайомлення з документами заявника керівний працівник,
який веде особистий чи виїзний прийом або «Пряму лінію» може приймати по
зверненнях наступні рішення:

-   про задоволення питання, порушеного під час прийому. При цьому надається
доручення в письмовій та усній формі відповідній посадовій особі про здійснення в
зазначені терміни конкретних дій, які заносяться у реєстраційно-контрольну картку
заявника.  В  таких випадках,  за згодою  заявника,  письмова відповідь  йому  не
надається;

-   про передачу питання, порушеного під час прийому, звернення для розгляду у
відповідні органи (окремі підприємства, організації та установи незалежно від форм
власності). Якщо вирішення питання, порушеного у зверненні,  не належить до
повноважень міської ради, воно пересилається за належністю відповідному органу чи
посадовій особі, про що повідомляється громадянин. У випадках, коли питання
належить до повноважень міської ради, посадова особа, яка проводить прийом або
«Пряму лінію», пише резолюцію у реєстраційно-контрольній картці заявника із
вказівкою прізвища керівника, яке необхідно виконати, та термін виконання. Про
результати розгляду обов'язково надається письмова відповідь заявнику за підписом
посадової особи, яка веде особистий прийом або «Пряму лінію».

- про відмову у вирішенні питання. При цьому заявнику повідомляються мотивовані причини відмови, з посиланням на правові акти, про що робиться відмітка у контрольно-реєстраційній картці, і надається обов'язкова письмова відповідь за підписом посадової особи, яка проводила особистий прийом або «пряму лінію», з роз'ясненням порядку оскарження рішення.

- надати роз'яснення по суті питання заявника згідно з чинним законодавством. У цьому випадку робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці заявника. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не дається, про що також робиться відмітка у картці.

2.  У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому чи
виїзному прийомі або «Прямій лінії» неможливо через складність і необхідність
додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у
письмовій формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому чи виїзному прийомі або після «Прямої лінії» письмова заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

3. Після закінчення особистого чи виїзного прийому або «Прямої лінії» керівні працівники виконкому міської ради не пізніше наступного дня повертають реєстраційно-контрольні картки з резолюціями спеціалісту з питань розгляду звернень громадян для узагальнення, опрацьовування звернень.

4. Облік звернень особистого і виїзного прийомів, «Прямої лінії» ведеться спеціалістом з питань розгляду звернень громадян відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.

 

 

5. Контроль за дотриманням графіків особистого та виїзних прийомів керівними працівниками виконкому міської ради здійснює спеціаліст з питань розгляду звернень громадян міської ради, який аналізує і узагальнює звернення громадян на особистому і виїзному прийомах, на «Прямій лінії» та інформує про результати особистого І виїзного прийому громадян та «Прямої лінії» секретаря виконкому щотижня, який доповідає міському голові, заступнику міського голови щомісяця і щокварталу.

 

 

 

Секретар виконкому                                                                                   О.І.Касарім

Обновлено ( 16.12.2012 09:59 )  

Наше місто

images/resized/images/stories/highslide//hl-1_135_90.jpgimages/resized/images/stories/highslide//hl-2_135_90.jpgimages/resized/images/stories/highslide//hl-3_135_90.jpgimages/resized/images/stories/highslide//hl-4_135_90.jpgimages/resized/images/stories/highslide//hl-5_135_90.jpgimages/resized/images/stories/highslide//hl-6_135_90.jpg

Екстрені номери

Если Вы стали жертвой преступления, незамедлительно звоните в милицию

 

Joomla