Горняцкий городской совет

Звіт про виконання бюджету м.Гірник за 1квартал 2017року

E-mail Печать PDF

 

 

УКРАЇНА

ГІРНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

від   21.04.2017 №7/18-214

м. Гірник

 

 

Про затвердження  звіту

про виконання бюджету

міста Гірник за 1квартал 2017рік

 

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України , ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  звіт про виконання бюджету м. Гірник за    1 квартал 2017рік  за доходами в сумі   1080726грн. та видатками в сумі  631016грн. (додається), в тому числі:

1.1.За загальним фондом місцевого бюджету:

- за доходами  в сумі        1 048 757 грн.

- за видатками в сумі          627 540 грн.

1.2.За спеціальним фондом місцевого бюджету:

- за доходами в сумі             31 969грн.

- за видатками в сумі             6 866грн.

 

2. Звіт про виконання місцевого бюджету міста Гірник за 1 квартал 2017року  оприлюднити  в засобах ЗМІ.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                                          С.В.КОВАЛЕНКО

 

Додаток до рішення
Гірницької міської ради від 21.04.2017
№7/18-214
Виконання власно-місцевого бюджету м.Гірник за  1квартал 2017рік
Коди бюдж. загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО
класифікації Затвердж. Факт % викон. Затвердж Факт % викон. Затвердж. Факт % викон.
Доходи
Податкові надходження– усього, у т.ч. 3940930 1025686 26,0 63000 6075 9,6 4003930 1031761 25,8
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів 14040000 1992430 189814 9,5 1992430 189814 9,5
Паливо 14000000 282604 0 282604
надходження станом на 01,01,2015 18040000 -5939 -845 0 -6784 0,0
Податок на майно 18010000 1108500 305990 27,6 1108500 305990 27,6
екологічний податок 19000000 63000 6920 11,0 63000 6920 11,0
Единий податок 18050000 840000 253217 30,1 840000 253217 30,1
Неподаткові надходження – усього, у т.ч. 59070 23071 39,1 54724 25894 47,3 113794 48965 43,0
Державне мито 22000000 3670 6460 176,0 3670 6460 176,0
Адміністративні штрафи та інші санкції 21080000 400 51 12,8 400 51 12,8
Інші надходження 24000000 55000 16560 30,1 55000 16560 30,1
Відчудження  майна 33010100 5000 5000 100,0 5000 5000 100,0
Власні надходження бюджетних установ 25000000 49724 20894 42,0 49724 20894 42,0
УСЬОГО 4000000 1048757 26,2 117724 31969 27,2 4117724 1080726 26,2
Видатки загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 100170 1817082 366304 20,2 100933 0,0 1918015 366304 19,1
Інші видатки на соціальний захист населення 103400 73000 13000 17,8 73000 13000 17,8
організація та проведення громадських робіт 103240 70272 3476 4,9 3476 3476 100,0 73748 6952 9,4
Благоустрій міст сіл селищ 106060 1271839 215258 16,9 31248 0,0 1303087 215258 16,5
Культура і мистецтво 104030 90000 6000 6,7 90000 6000 6,7
Інші видатки 108600 10000 0,0 200000 0,0 210000 0 0,0
Транспорт, дорожнє господарство, звязок,, телекомунікації та  інформатика 106650 581986 13502 2,3 581986 13502 2,3
Землеустрій 107310 90000 0,0 5000 3390 67,8 95000
Інші субвенції 108800 10000 10000 100,0 10000 10000 100,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишньго середовища 109140 63000 0,0 63000 0 0,0
Усього видатків (без трансфертів) 900201 4014179 627540 15,6 403657,0 6866,0 1,7 4417836,0 631016,0 14,3
Секретар ради                                                                                                    О.А.Колошина
 

Joomla