Горняцкий городской совет

Звіт про виконання бюджету м.Гірник за 2016рік

E-mail Печать PDF

 

УКРАЇНА

ГІРНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від   25.01.2017 № VII/15-175

м. Гірник

Про затвердження  звіту

про виконання бюджету

міста Гірник за 2016рік

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України , ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  звіт про виконання бюджету м. Гірник за    2016рік  за доходами в сумі   3 480 313грн. та видатками в сумі  3 220 094грн. (додається), в тому числі:

1.1.За загальним фондом місцевого бюджету:

- за доходами  в сумі        3 379 637 грн.

- за видатками в сумі        3 127 403 грн.

1.2.За спеціальним фондом місцевого бюджету:

- за доходами в сумі           100 676грн.

- за видатками в сумі           92 691грн.

2. Звіт про виконання місцевого бюджету міста Гірник за 2016рік  оприлюднити  в засобах ЗМІ.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                                          С.В.КОВАЛЕНКО

 

Додаток до рішення
Гірницької міської ради від 27.01.2017
№7/15-175
Виконання власно-місцевого бюджету м.Гірник за  2016рік
Коди бюдж. загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО
класифікації Затвердж. Факт % викон. Затвердж Факт % викон. Затвердж. Факт % викон.
Доходи
Податкові надходження– усього, у т.ч. 3179346 3322393 104,5 54300 66402 122,3 3233646 3388795 104,8
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів 14040000 1660392 1742246 104,9 1660392 1742246 104,9
надходження станом на 01,01,2015 18040000 -4972 -805 0 -5777 0,0
Податок на майно 18010000 971490 1038050 106,9 971490 1038050 106,9
екологічний податок 19000000 54300 67207 123,8 54300 67207 123,8
Единий податок 18050000 547464 547069 99,9 547464 547069 99,9
Неподаткові надходження – усього, у т.ч. 58088 57244 98,5 34274 34274 100,0 92362 91518 99,1
Державне мито 22000000 5706 3527 61,8 5706 3527 61,8
Адміністративні штрафи та інші санкції 21080000 391 408 104,3 391 408 104,3
Інші надходження 24000000 51991 53309 102,5 51991 53309 102,5
Власні надходження бюджетних установ 25000000 34274 34274 100,0 34274 34274 100,0
УСЬОГО 3237434 3379637 104,4 88574 100676 113,7 3326008 3480313 104,6
Видатки загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО
Органи місцевого  самоврядування 10116 1434215 1353560 94,4 75480 20957 27,8 1509695 1374517 91,0
Соціальний захист та соціальне забеспечення 90412 54500 54500 100,0 54500 54500 100,0
організація та проведення громадських робіт 90501 17799 17644 99,1 20386 20386 100,0 38185 38030 99,6
Житлово - комунальне господарство 100000 1240736 1139386 91,8 21644 21630 99,9 1262380 1161016 92,0
Культура і мистецтво 110000 80000 78406 98,0 80000 78406 98,0
Інші видатки 250404 5000 5000 100,0 5000 5000 100,0
Транспорт, дорожнє господарство, звязок,, телекомунікації та  інформатика 170000 490924 478907 97,6 490924 478907 97,6
Інші субвенції 250380 27600 25288 91,6 27600 25288 91,6
Інша діяльність у сфері охорони навколишньго середовища 240604 54300 4430 8,2 54300 4430 8,2
Усього видатків (без трансфертів) 900201 3323174 3127403 94,1 199410,0 92691,0 46,5 3522584,0 3220094,0 91,4
Секретар ради                                                                                                    О.А.Калошина

 

 

 

 

Joomla