Горняцкий городской совет

Звіт за 9 місяців 2016

E-mail Печать PDF

 

ГІРНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від  27.10.2016 № VII/07-135

м. Гірник

 

Про затвердження  звіту

про виконання бюджету

міста Гірник за 9 місяців 2016року

 

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України , ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  звіт про виконання бюджету м. Гірник за  9 місяців  2016року  за доходами в сумі   2 568 436 грн. та видатками в сумі  2 333 496грн. (додається), в тому числі:

1.1.За загальним фондом місцевого бюджету:

- за доходами  в сумі         2 509 688 грн.

- за видатками в сумі        2 276 159 грн.

1.2.За спеціальним фондом місцевого бюджету:

- за доходами в сумі           58 748грн.

- за видатками в сумі           57 337грн.

 

2. Звіт про виконання місцевого бюджету міста Гірник за 9 місяців 2016року  оприлюднити  в засобах ЗМІ.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                      С.В.Коваленко

Додаток до рішення
Гірницької міської ради від
від
Виконання власно-місцевого бюджету м.Гірник за 3квартал 2016рік
Коди бюдж. загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО
класифікації Затвердж. Факт % викон. Затвердж Факт % викон. Затвердж. Факт % викон.
Доходи
Податкові надходження– усього, у т.ч. 2900749 2464639 85,0 54300 34378 63,3 2955049 2499017 84,6
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів 14040000 1548380 1290760 83,4 1548380 1290760 83,4
надходження станом на 01,01,2015 18040000 -4972 -805 0 -5777 0,0
Податок на майно 18010000 816769 792743 97,1 816769 792743 97,1
екологічний податок 19000000 54300 35183 64,8 54300 35183 64,8
Единий податок 18050000 535600 386108 72,1 535600 386108 72,1
Неподаткові надходження – усього, у т.ч. 77600 45049 58,1 23129 24370 105,4 100729 69419 68,9
Державне мито 22000000 27500 2681 9,7 27500 2681 9,7
Адміністративні штрафи та інші санкції 21080000 100 391 391,0 100 391 391,0
Інші надходження 24000000 50000 41977 84,0 50000 41977 84,0
Власні надходження бюджетних установ 25000000 23129 24370 105,4 23129 24370 105,4
УСЬОГО 2978349 2509688 84,3 77429 58748 75,9 3055778 2568436 84,1
Видатки загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО
Органи місцевого  самоврядування 10116 1476460 967215 65,5 30767 19757 64,2 1507227 986972 65,5
Соціальний захист та соціальне забеспечення 90412 48000 35200 73,3 48000 35200 73,3
організація та проведення громадських робіт 90501 17799 12789 71,9 14497 14453 99,7 32296 27242 84,4
Житлово - комунальне господарство 100000 1060050 780865 73,7 21644 21629 99,9 1081694 802494 74,2
Культура і мистецтво 110000 20000 12350 61,8 20000 12350 61,8
Інші видатки 250404 5000 0,0 5000 0 0,0
Транспорт, дорожнє господарство, звязок,, телекомунікації та  інформатика 170000 490924 467740 95,3 490924 467740 95,3
Інші субвенції 250380 1500 1498 99,9 1500 1498 99,9
Інша діяльність у сфері охорони навколишньго середовища 240604 54300 0,0 54300 0 0,0
Усього видатків (без трансфертів) 900201 3118233 2276159 73,0 122708,0 57337,0 46,7 3240941,0 2333496,0 72,0
Секретар ради                                                                                                    О.А.Калошина

 

Обновлено ( 28.10.2016 06:58 )  

Joomla