Горняцкий городской совет

Відстеження результативності дії регуляторних актів

E-mail Печать PDF

Звіт

 

про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту - рішення Гірницької міської ради від 18.05.2012 № VI/24-176 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Гірнику»

 

 

30.06.2017  р.                                                                                  м. Гірник

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Гірницькою міською радою здійснено періодичне відстеження результативності регуляторного акта, з метою досягнення цим актом визначених цілей.

  1. Вид та назва регуляторного акту, результативність дії якого від стежується:

Рішення Гірницької міської ради від 18.05.2012 № VI/24-176 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Гірнику»

Виконавець заходів відстеження: Гірницька міська рада.

 

  1. Цілі прийняття даного регуляторного акта:

Приведення у відповідність до законодавства України та з метою захисту законних інтересів держави, Гірницької міської ради, як органу місцевого самоврядування, та інших суб'єктів правовідносин щодо виконання чіткої нормативно-правової бази для провадження підприємницької діяльності з при розміщенні тимчасових споруд.

 

  1. Термін проведення:

Проводиться через три роки з часу затвердження даного акту.

 

  1. Тип відстеження:

Періодичне.

 

 

  1. 5. Методи одержання результативності відстеження:

Статистичний метод на основі показників і даних, визначених під час аналізу впливу регуляторного акту.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта визначені такі показники результативності:

Очікуваними вигодами внаслідок подальшої дії даного рішення є:

- у сфері інтересів територіальної громади - тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності встановлені в місцях, зручних для користування, створення нових робочих місць, покращення стану навколишнього середовища;

- у сфері інтересів суб'єктів господарювання -розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності шляхом збільшення кількості суб'єктів господарювання (замовників), які впроваджують господарську діяльність.

- у сфері інтересів органів місцевого самоврядуванням впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, як торгівельних зон з метою поліпшення благоустрою міста, вирішення програм соціально-економічного розвитку територіальної громади міста, зменшення обсягів тіньової економіки в місті.8.Кількісні та якісні значення показників результативності дії:

 

За період дії рішення Гірницької міської ради від 18.05.2012 № VI/24-176 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Гірнику» було здійснено повторне відстеження результативності даного регуляторного акту та встановлено, що з моменту впровадження даного рішення збільшується кількість звернень суб'єктів підприємницької діяльності з питань надання дозволу на розміщення тимчасових споруд.

9.      0цінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Рішення Гірницької міської ради від 18.05.2012 № VI/24-176 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Гірнику» розроблено з урахуванням Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», з метою покращення соціального забезпечення та стану навколишнього середовища, поліпшення благоустрою території міста Гірника, врегулювання порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, з прийняттям якого створені сприятливі умови для розвитку підприємницьких ініціатив.

За результатами повторного відстеження результативності зазначеного рішення можливо зробити висновок, що відмічається постійна динаміка по збільшенню показників, щодо кількості суб'єктів підприємницької діяльності з питань надання дозволу на розміщення тимчасових споруд.

 

Міський голова                                                                             С.В.Коваленко

Обновлено ( 27.07.2017 07:58 )  

Joomla