Горняцкий городской совет

Інформаційне повідомлення.

E-mail Печать PDF

«Детальний план території земельної ділянки для розміщення продуктового магазину у місті Гірник  по вул. Шевченка, буд.76 Донецької області»

Гірницькою міською радою (Замовник) та Архітектурним бюро «Майстерня С»  в особі головного архітектора проекту Сіньковського Ю.П.(Розробник) розпочата процедура громадських обговорень проекту «Детальний план території земельної ділянки для розміщення продуктового магазину у місті Гірник  по вул. Шевченка, буд.76 Донецької області» відповідно до Порядку проведення громадських обговорень щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території земельної ділянки виконується відповідно до рішення Гірницької міської ради від 28.03.2017. № VІІ/17-209 у м. Гірнику «Про надання згоди на розробку детального плану земельної ділянки з метою розміщення продуктового магазину у м. Гірнику, по вул. Шевченка, буд.76 Іоновій Світлані Анатоліївни»

Зауваження та пропозиції приймаються до 03 серпня 2017 року до Гірницької міської ради за адресою: 85487, м. Гірник, вул. Володимирська,2 (каб.№3).

 

 

У К Р А Ї Н А

Майстерня  С

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник:                                                     Гірницька міська рада

Донецької області

 

 

 

Найменування об’єкту:                               Детальний план території земельної ділянки для розміщення продуктового магазину у м.Гірнику, по вул.Шевченка, буд.76 Донецької області

 

 

 

 

 

 

Детальний план території

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДП- ІІІ -17.1/604

 

 

 

 

 

 

 

Керівник архітектурного бюро                                                                   Н.В. Лаврова

 

Головний архітектор проекту                                                                    Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АА №002099

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гірник

2017 р.

 

 

 

 

З М І С Т

 

Найменування розділів

Стор.

 

2. додаток............................................................................................................................................................................. 3

3. Склад ПРОЕКТу.............................................................................................................................................................. 3

4. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву....................................................................................................................... 3

5. пояснювальна записка....................................................................................................................................... 4

5.1 Вступ.............................................................................................................................................................................. 4

5.1.1 Мета розробки......................................................................................................................................................... 4

5.1.2 Нормативні документи.......................................................................................................................................... 5

5.1.3 Перелік затвердженої містобудівної документації........................................................................................ 5

5.2 Кліматичні, соціально-економічні та містобудівні умови............................................................................... 5

5.2.1 Рельєф......................................................................................................................................................................... 5

5.2.2 Природно-кліматичні умови................................................................................................................................ 5

5.2.3 Інженерно-геологічні та сейсмічні умови......................................................................................................... 6

5.2.4 Соціально-економічна характеристики району будівництва.................................................................... 6

5.3 Містобудівна ситуація (аналіз існуючого положення).................................................................................... 7

5.3.1 Стисла історична довідка..................................................................................................................................... 7

5.3.2 Площа ділянки, межі, цільове призначення, використання території...................................................... 7

5.3.3 Стан довкілля........................................................................................................................................................... 7

5.3.3.1 Вплив на клімат і мікроклімат, повітряне середовище.............................................................................. 8

5.3.3.2 Вплив на геологічне середовище.................................................................................................................... 8

5.3.3.3 Вплив на поверхневі та підземні води............................................................................................................ 9

5.3.3.4 Вплив на ґрунти................................................................................................................................................... 9

5.3.3.5 Вплив на рослинний покров............................................................................................................................. 9

5.3.3.6 Вплив на фауну та орнітофауну................................................................................................................... 10

5.3.3.7 Оцінка впливів об’єктів, що проектуються, на людину.......................................................................... 10

5.3.4 Характеристика будівель та споруд............................................................................................................... 11

5.3.5 Інженерне забезпечення, транспорт, озеленення........................................................................................ 11

5.3.6 Існуючі планувальні обмеження...................................................................................................................... 11

5.4 Основні принципи (пропозиції) планувально-просторової організації території детального плану 11

5.4.1 Планувальна структура генплану, функціональне зонування території............................................. 11

5.4.2 Переважні, супутні та допустимі види використання територій............................................................. 12

5.4.3 Житловий фонд і розселення............................................................................................................................. 12

5.4.4 Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів.................................................... 12

5.4.5 Транспорт, транспортне обслуговування, організація дорожнього руху........................................... 12

5.4.6 Інженерна інфраструктура, розміщення інженерних мереж і споруд................................................... 13

5.4.7 Інженерна підготовка території....................................................................................................................... 13

5.4.8 Комплексний благоустрій і озеленення території....................................................................................... 13

5.4.9 Містобудівні заходи по покращенню стану довкілля................................................................................ 13

5.4.9.1 Заходи по зниженню негативного впливу.................................................................................................. 13

5.4.9.2 Екологічний нагляд під час будівництва.................................................................................................... 14

5.4.10 Прогнозовані планувальні обмеження......................................................................................................... 14

5.5 Функціональне призначення об’єкта................................................................................................................. 14

6. ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ПРОЕКТ.................................................................................................... 14

7. техніко-економічні показники................................................................................................................... 14

8. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ(ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)                                                                   15


2. додаток

 

2.1 Завдання на проектування.

2.2 Рішення Гірницької міської ради №VII/7-209  від 28.03.2017 р.

2.3 Графічні матеріали розміщення земельної ділянки.

2.4 Топографічна зйомка в М 1:500.

2.5 Витяг з Державного реєстру речових прав від 17.03.2017р.

2.6Технічний паспорт.

3. Склад ПРОЕКТу

 

3.1 Пояснювальна записка

3.2 Креслення детального плану території

3.2.1 Схема розташування території детального плану в планувальній структурі населеного пункту, М 1:5000.

3.2.2 План існуючого використання території, М 1:2000.

3.2.3 Проектний план, М 1:1000.

3.2.4 Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:500,  поперечний розріз М 1:100

3.2.5 Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору, М 1:1000.

3.2.6 Схема генерального плану, М1:500.

3.2.7 Фотофіксація існуючого стану.

3.2.8 План на позн. 0.000. М 1:100. Експлікація приміщень на позн. 0,000.

3.2.9 Фасад в вісях 1-3; А-В  М 1:100.

3.2.10 Загальний вигляд.

 

 

 

 

 

4. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву

 

 

В розробці цього проекту приймали участь:

 

Головний архітектор проекту                                                                     Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                                        серія АА №002099

 

Архітекторы                                                                                                     О.М. Реутова,

А.О.Стоянова

 

Інженер                                                                                                                              О.В. Парубець

 

Нормоконтроль                                                                                                              Н.В. Лаврова


5. пояснювальна записка

 

5.1 Вступ

Детальний план території (в подальшому - ДПТ) для розміщення продуктового магазину на  території Гірницької міської ради Донецької області виконано на підставі вихідних даних, що надані Замовником і натурного обстеження, виконаного спеціалістами підприємства МПП «Майстерня С» в 2017р.

Підставою для розробки детального плану є:

1. Рішення Гірницької міської ради №VII/17-209 від 28.03.2017 р

2. Завдання на розробку детального плану території (ДПТ).

3. Комплект документів (див. додатки).

Замовником розробки детального плану території є Гірницька міська рада Донецької області.

Процес розробки ДПТ умовно поділяється на чотири стадії (таблиця 5.1)

 

Таблиця 5.1 – Основні стадії розробки ДПТ

Стадія

Найменування

Перелік робіт

І стадія

Дослідні та вишукувальні роботи

- інженерно-геодезичні вишукування;

- натурні обстеження з оцінкою існуючого стану природних компонентів містобудівної ситуації та довкілля;

- аналіз можливих наслідків будівництва об’єкта проектування;

- розробка заходів по зниженню потенційно можливого негативного впливу;

ІІ стадія

Проектні роботи

- розробка розміщення об’єкту на ділянці торгового об’єкту  з урахуванням обмежень, що виявлено в процесі І стадії;

ІІІ стадія

Інформування населення

- проведення заходів по інформуванню населення про проект;

- проведення круглих столів та громадських слухань;

- аналіз та урахування думок населення;

ІV стадія

Затвердження ДПТ

- погодження, згідно діючого законодавства.

5.1.1 Мета розробки

Метою розробки даного детального плану є:

- оформлення земельної ділянки під розміщення  торгового об’єкту;

- розміщення будівель і споруд продовольчого магазина на території садибної житлової забудови;

- раціональне використання територій та їх можливого функціонального призначення;

- розробка пропозиції щодо можливості вдосконалення інфраструктури міста у відповідності з вимогами діючих державних норм та правил;

- визначення параметрів і конфігурації забудови земельної ділянки;

- забезпечення можливості виконання санітарно-захисних і протипожежних розривів;

- виконання планувальних обмежень та умов функціонування об’єкта, що проектується.

Місто Гірник – місто районного значення в Донецькій області, підпорядковане Селідовський  міській раді м.Селідове. Розміщене в західної частині області біля залізничної станції Цукуріха, на річці Волчій (притока Самари, басейн Дніпра). Місто входить в західну зону урбанізації з пріоритетним розвитком і реструктуризацією вуглепромислового комплексу. Основними пріоритетами розвитку є модернізація виробництва і впровадження нових технологій,  розширення спеціалізації у сфері високотехнологічних галузей машинобудування, виробництва будівельних матеріалів. М.Гірник знаходиться у зоні впливу транспортного коридору "Європа-Азія", де виділяються території з пріоритетним розвитком  логістичних центрів (м.Селідово).

Місто Гірник розташовано в 14 км  на південний схід від м. Селідово та в 5 км від залізничної станції Цукуріха. Це мале місто – до 50000 осіб (на 01.01.2015р. - -11378 осіб).

Для покращення інфраструктури міста, з метою розвитку сфери обслуговування проектом пропонуєтся будівництво будівель і споруд продовольчого магазину.

Будівництво магазину в м. Гірник в соціально-економічному плані має низку позитивних сторін, а саме:

-реалізація проекту зробить значний внесок в розвиток громади м.Гірник;

-застосування енергозберегаючих та екологічно чистих технологій зменшить вплив на довкілля від діяльності людини;

-поява прецеденту вдалого залучення інвестицій в сферу обслуговування;

-поліпшення якості обслуговування населення за рахунок появи нових потужностей;

-створення нових робочих місць на період будівництва та експлуатації будівель і споруд торгівельного об’єкту;

-розвиток соціальної інфраструктури міста.

5.1.2 Нормативні документи

Даний детальний план території виконано з урахуванням наступних нормативних документів:

&     Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

&     Закон України «Про архітектурну діяльність;

&     Земельний кодекс України №2905 від 25.10.2001р.

&     Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.

&     Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р.

&     ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

&     ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

&     ДБН В.1.1-7-2002 «Протипожежна безпека об’єктів будівництва»;

&     ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів».

&     ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі»

&     ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»

5.1.3 Перелік затвердженої містобудівної документації

Діюча містобудівна документація території, що розглядається (територія м. Гірник) – це затверджений проект «Схема планування території Донецької області»

5.2 Кліматичні, соціально-економічні та містобудівні умови

5.2.1 Рельєф

Об’єкт, що проектується, розташований в м. Гірник в зоні житлової забудови садібного типу по вул. Шевченка. Майданчик має прямокутну форму. В північно-східній частині територія ДПТ обмежена вул. Шевченка. Південно-східна частина ділянки примикає до пішоходного тротуару вул. Визволителів Донбасу. На північному та південному заході об’єкт, що проектується, межує з територією житлових будинків садибної забудови.

Максимальна абсолютна висота території ДПТ складає 204.73 м, мінімальна – 204.43 м від рівня моря. Система висот – Балтійська.

Територія ДПТ частково являє собою ділянку, вкриту зеленими насадженнями (трав’яний газон), частково – асфальтобетонне покриття. На території знаходиться напівзруйнований житловий будинок та господарські споруди.

Суміжно з ділянкою, що розглядається, знаходяться землі загального користування –території зелених насаджень, громадської та житлової забудови. В безпосередній близькості знаходиться територія існуючих житлових будинків садибної забудови. Будинки-одноповерхові, ІІ-ІІІ ступеню вогнестійкості. На північному сході знаходиться територія дитячого садочку. Будинок двоповерховий, ІІ ступеню вогнестійкості. По вул. Шевченка та вул. Визволителів Донбасу на відстані біля 35,0м знаходяться багатоквартирні житлові будинки. Будинкі – 5-ти поверхові, ІІ ступеню вогнестійкості.

Основний вид економічної діяльності в м. Гірник –добича кам’яного вугілля.

5.2.2 Природно-кліматичні умови

Даний розділ розроблено на підставі:

&     ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія;

&     ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»;

&     Довідковий посібник до СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология», 1989г.;

&     Кліматичний кадастр України. Державна метеорологічна служба. Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут. Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2006р.

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 територія детального плану належить до кліматичного підрайону IIІв (східний степ), зона вологості 3 – суха. Клімат території помірноконтинентальний, що пояснюється східним розташуванням області.

Згідно СНиП 2.01.01-82 з корекцією за даними місцевих ГМС розрахункові температури повітря складають:

- середньорічна

+8,10С

- середня найбільш холодного місяця (січень)

-4,10С

- абсолютна мінімальна

-29,00С

- середня найбільш спекотного місяця (липень)

+21,20С

- абсолютна максимальна

+38,60С

- середня найбільш холодної доби

-27,00С

- середня найбільш холодної п’ятиденки

-24,00С

Тривалість періодів з середньою температурою доби:

≤ 80С – 176 днів, середня температура 0,50С;

≤ 100С – 192 днів, середня температура 0,30С;

≥210С – 47 днів, середня температура 21,30С.

 

Таблиця 5.2 – Річний перебіг середніх температур місяця

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-5,2

-4,4

0,7

9,4

15,4

19,0

21,2

19,8

14,9

8,0

1,8

-2,9

 

Клімат посушливий (коефіцієнт зволоження менш 0,6). Середньорічна кількість опадів досягає 522мм, найменше – 369мм. Максимум опадів припадає на травень, червень і липень, мінімум – на жовтень, лютий та березень. Кількість опадів, що випадає за холодний період (листопад-березень), складає в середньому 186мм. Літні опади мають найбільшу зволожуючу здатність, проходять, переважно, у вигляді короткочасних рясних злив. Кількість опадів, що випадають в теплий період, складає 336мм. Середня кількість днів з грозами за рік складає не більш 29. Опади у вигляді граду трапляються не часто.

Відносна середньорічна вологість повітря складає 74%. Найбільше значення відзначається взимку та може сягати 89%, найменше – в серпні – близько 61%.

Згідно ДБН В.1.2.2:2006 територія належить до 2-го снігового району з характеристичним значенням ваги снігового покрову 1000Па (дорівнює вазі снігового покрову на 1 м2 поверхні ґрунту, яке може бути перевищено в середньому один раз на 50 років).

Сніговий покров встановлюється в ІІІ декаді листопада.

У відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 нормативне промерзання глинистих і суглинистих ґрунтів в даному районі не перевищує 100 см.

Шквали на території ДПТ, що проектується, спостерігаються край рідко, переважно відбуваються в серпні.

5.2.3 Інженерно-геологічні та сейсмічні умови

За складністю інженерно-геологічних умов територія ДПТ віднесена до території зі складними геологічними умовами-підроблювальні території.

В геологічній будові спостерігається велика потужність покривних відкладень. Вони представлені четвертинними еолово-делювіальними і еоловими лесовидними суглинками, що володіють властивостями просадчиків I типа.

Згідно з таблицею 1.1 ДБН В.1.1-12:2006 за сейсмічними властивостями ґрунти на ділянці об’єкта, що проектується , належить до ІІІ категорії.

Розрахункова сейсмічність ділянки будівництва, що проектується, з урахуванням наявності ґрунтів ІІІ категорії складає 5 балів.

Ґрунтовий покров території, що досліджується, достатньо одноманітний. Тут переважає чорнозем звичайний.

Поверхневі води відсутні.

Ґрунтові води викриті свердловинами на глибинах 8,0-28,0 м.

5.2.4 Соціально-економічна характеристики району будівництва

Основна інформація по соціально-економічному положенню м. Гірник наведена на підставі даних Гірницької міської ради. Загальна площа території міста – 510га.

Загальна кількість населення на 2015р. – 11378 чол.

Для району будівництва характерні:

-середня щільність населення (2231 люд/км2);

-негативний природний приріст.

Основними видами економічної діяльності є видобуток кам’яного вугілля (шахта «Курахівська» ГП «Селідоввугілля»), шахта Василя Великого (колишня шахта «Гірняк»). Більш 60% дієздатного населення працюють в промисловості. Більш 55% населення працюють поза містом: фабрика «Конті», шахта «Красноармійська-західна», «Південнодонбаська» (Вугледар) тощо.

У місті працюють - три загальноосвітніх школи, музична школа, стадіон, Палац дитинства, спортивний клуб.

Відстань до м. Донецьк-50км(авто), до м.Київ-702км.

 

5.3 Містобудівна ситуація (аналіз існуючого положення)

5.3.1 Стисла історична довідка

М.Гірник– місто в Донецькій області України, належить до Красноармійської (Покровської) агломерації.

Засновано у 1938р. як шахтарське селище «Соцгородок ». Поклади вугілля були виявлені в середині ХІХ століття. Тоді тут з'явилися перші дрібні поміщицькі і селянські копальні. Широке освоєння вугільних родовищ почалося в 30-х роках ХХ століття. До 1941г. були побудовані 3 шахти. Населення селища склало 5,0 тис.чел. Працювали 2 магазини, середня школа, амбулаторія, клуб. У 1958 р. Соцгородок і прилеглі до нього селища - Комсомольський, Першотравневий, Перемога і Проммайданчик перетворені в місто з сучасною назвою. У післявоєнні роки, тут споруджені шлакоблочний завод (закритий в 2008г.),комбінат будівельних виробів.

5.3.2 Площа ділянки, межі, цільове призначення, використання території

Територія детального плану розташована в межах м. Гірник.

Земельна ділянка, що розглядається, займає площу орієнтовно 0,1000га. На даний момент на ділянці розташован житловий будинок, який руйнується.

Земельна ділянка межує:

- з північного сходу –з вул. Шевченка;

- зі південного сходу –з вул. Визволителів Донбасу;

- з південного та північного заходу –ділянками садибних житлових будинків.

При виборі ділянки для розміщення об’єкта, що проектується –продовольчий магазин– враховувались наступні планувальні обмеження:

- санітарно-захисні зони об’єктів, що є джерелом шкідливих речовин, підвищеного рівня шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електромагнітних полів, іонізуючого випромінювання та ін.;

- зони санітарного захисту підземних і відкритих джерел водопостачання, водозабірних і водоочищувальних споруд, водоводів та ін.;

- зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій та історичних ареалів населених пунктів;

- охоронних зон вздовж ліній інженерної інфраструктури, об’єктів транспортного господарства та ін.;

- червоних ліній вулиць населеного пункту;

- наявність зелених насаджень.

Вибір ділянки розміщення об’єкту ДПТ здійснено з урахуванням вищеперерахованих планувальних обмежень, результатів моніторингу кліматичних умов, оцінки соціально-економічного потенціалу території, схеми розвитку  Донецької області. Суттєвими факторами, що враховуються при виборі ділянки, є:

- використання території вільної від громадської забудови ;

- наявність транспортної інфраструктури,  що забезпечує можливість доставки будівельних матеріалів та обладнання до місць їх розміщення при будівництві;

- мінімальний вплив об’єкту ДПТ на довкілля;

- наявність поблизу ділянки ДПТ інженерної інфраструктури.

Ділянка ДПТ , що розглядається, розташована в межах населеного пункту.

5.3.3 Стан довкілля

Згідно переліку екологічно небезпечних видів діяльності, затвердженому Постановою Кабінету міністрів України від 27.07.1995р. №554 зі змінами від 14.02.2001р. №142 (дод.21), будівлі та споруди продовольчого магазину належать до об’єктів, що не становлять підвищену екологічну небезпеку. В технології будівництва об’єкта не використовуються робочі речовини, що створюють умови для виникнення масштабних техногенних катастроф: високий тиск, висока напруга токодротів, легкозаймисті, вибухонебезпечні та отруйні речовини. Проте, як і при будь-якому технологічному процесі, під час будівництва   будівель проектованого об’єкту необхідно на загальних підставах виконувати вимоги, встановлені природоохоронними і санітарно-гігієнічними нормативами.

В технології експлуатації будівель і споруд магазину не використовиваються  горючі речовини, що створюють умови для виникнення техногенних катастроф: легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини. Джерела потенційно можливих впливів на довкілля є:

– лінійні джерела: проїзди і майданчики для автомобілів.

Потенційно можливі види впливу об’єкту на довкілля наведені в таблиці 5.4.

 

 

Таблиця 5.4 – Потенційно можливі види впливу об’єкту на довкілля, соціальне та культурне середовище

№ пп

Об’єкт впливу

Вид впливу

Заходи по зниженню впливу

1

Геологічне середовище

відсутні

2

Повітряне середовище

можливі викиди від руху автомобілів

--

3

Мікроклімат

відсутні

4

Водне середовище

відсутні

 

5

Грунт

порушення верхнього грунтово-рослинного шару

- рекультивація після закінчення будівельно-монтажних робіт;

- благоустрій території для розміщення об’єкту, що проектується

6

Заповідні об’єкти

відсутні в межах території, що відводиться під розміщення об’єктів, які будуються

_

7

Рослинний та тваринний світ

- порушення рослинного покрову в рослинному світі;

- в тваринному світі - відсутнє;

- проведення досліджень по виявленню рідких, червонокнижних і ендемічних видів;

- проектування згідно природоохоронного законодавства України;

- проведення моніторингу після введення об’єкта в експлуатацію.

8

Об’єкти історичної та культурної спадщини

відсутні

- дотримання охоронних зон об’єктів;

- моніторинг в період будівництва;

9

Соціальна середа

- шумовий вплив;

- візуальний вплив.

- проектування згідно законодавства України по охороні здоров’я;

- інформування населення та органів місцевого самоврядування про проект.

 

Обмеженнями для реалізації проекту є:

- розподіл вітрового потенціалу;

- несприятливі природно-антропогенні процеси і явища: тектонічні порушення, ерозійні процеси, суфозія, карст;

- санітарно-захисна зона об’єктів комунального та виробничого призначення;

- ділянки, що знаходяться у віданні Державного лісового господарства (ДЛГ);

- пам’ятки історії і культури;

- об’єкти природно-заповідного фонду: замовники, заповідники, ландшафтні пам’ятки;

- наявність на території видів рослин і тварин, що охороняються.

5.3.3.1 Вплив на клімат і мікроклімат, повітряне середовище

Фактично під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення транспортними вихлопами. Проте їх кількість і короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат даної території.

В процесі будівництва короткочасно і локалізовано на повітря може впливати пил з будівельного майданчика – вплив незначний.

При виробництві будівельно-монтажних робіт на об’єкті основні викиди в атмосферу відбуваються двигунами вантажопідйомних механізмів, землерийної техніки та автотранспорту. В складі викидів присутні CO, SO2, NOх, CnHm, сажа.

Під час будівництва сумарні викиди від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів не перевищують фон, що створюється при проведенні звичайних робіт або звичайному русі автотранспорту по існуючій дорожній мережі.

Вплив викидів на довкілля від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів має тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-монтажних робіт, які обмежуються терміном 4 місяців – періодом будови в цілому.

В процесі експлуатації проектований об'єкт не має негативного впливу на клімат і мікроклімат оточуючого середовища.

5.3.3.2 Вплив на геологічне середовище

Основними типами впливу на геологічне середовище в процесі будівництва будуть:

- розробка котлованів під фундаменти будівлі магазину;

- будівництво майданчиків та проїздів з покриттям із асфальтобетону та ФЕМ;

- прокладання кабельних ліній;

- прокладання ліній водопроводу і каналізації.

Закладання фундаментів не перевищує 1,5 м, тому процес будівництва проходить без втручання в геологічне середовище.

5.3.3.3 Вплив на поверхневі та підземні води

В процесі будівництва для деяких видів будівельних робіт необхідне використання води. Воду можна ввозити поза меж ділянки, отримувати з місцевих джерел  поряд з майданчиком будівництва, а також з водопроводної лінії на ділянці проектування. Види робіт, пов’язані з використання водних ресурсів, містять у собі:

- пилостримування з використанням води в перебігу будівництва під’їзних доріг, розчистки від рослинності, розрівнювання і дорожнього руху;

- застосування води в процесі будівництва при виробництві бетону для фундаментів та конструкцій будівлі i для будівельної бригади на власні потреби, а також в процесі експлуатації для обслуговування працюючих;

- використання води для прибирання території.

Можливий негативний вплив під час будівництва полягає в забрудненні ґрунтових вод паливно-мастильними матеріалами.

Заходи по попередженню негативного впливу на період будівництва: підрядник повинен облаштовувати майданчик для тимчасового складування будівельного сміття, який попередить потрапляння його в водойми; транспорт і обладнання треба переміщувати лише по технологічним проїздам, будь-які поломки і витоки не чіпають водойми.

Заходи по попередженню негативного впливу на період експлуатації проектованого об’єкту:

- улаштування закритого майданчика для сміттєвих контейнерів для господарсько-побутових відходів;

- встановлення урн по всій території  магазину для збору дрібного сміття;

- централізований вивіз сміття з території  спеціалізованим транспортом на облаштоване звалище за договором.

5.3.3.4 Вплив на ґрунти

Будівництво об’єкту містить в собі три основних види робіт, що чинять навантаження на ґрунтовий шар:

- розробка котлованів для фундаменту будівель і споруд;

- прокладання комунікаційних і технологічних інженерних мереж на глибині:

а) каналізаційних – 1,0м – 3,0м;

б) водопровідних – 1,0м – 1,2м;

в) електричних, слаботочних – 0,7м – 1,0м.

- будівництво майданчиків і тротуарів, що проектуються.

На перших етапах будівництва згідно ст..166,168 Земельного кодексу України верхній родючий шар висотою, визначеною в матеріалах вишукувань, зрізується і переноситься в місця зберігання ґрунту. Таким чином, структура, вологість, склад мікрофауни ґрунту не порушується.

Грунт, розташований нижче знятого шару, складується біля будівельного майданчику. По закінченні бетонування фундаментів частина даного ґрунту використовується для зворотної засипки, а частина, що лишилась – вивозиться в окреме місце.

Після завершення всіх будівельно-монтажних робіт проводиться рекультивація порушених земель у відповідності з вимогами існуючого законодавства. Частина ґрунтів, що лишилась і яка містить гумус передається власнику території для підсипки на ділянках сільськогосподарського призначення.

Основне навантаження на ґрунт відбувається на стадії будівництва. В процесі експлуатації робота ведеться в межах доріг та майданчиків, що було побудовано.

5.3.3.5 Вплив на рослинний покров

Перетворення рослинного покрову відбувається за допомогою:

- фізичного знищення рослин в зоні проведення будівельних робіт;

- порушення ґрунтового покрову як субстрату для рослин;

- витоптування рослинного покрову на прилеглих територіях.

Для мінімізації шкоди природним рослинним спільнотам необхідно:

-під час проектування та благоустрою проїздів і майданчиків максимально використовувати існуючу дорожню мережу та антропогенні форми рельєфу, які вже позбавлені рослинного або ґрунтового покрову.

-виключити можливість проїзду вантажних автомобілів та важкої техніки поза межами доріг загального користування.

-після завершення будівельно-монтажних робіт провести технічну і біологічну рекультивацію земель, які було порушено.

В процесі експлуатації проектованого об’єкту при умові якісного проведення рекультивації земель, що було порушено, можна говорити про позитивний вплив об’єкту на рослинний покров. Очікується поліпшення геоботанічної обстановки в межах території  магазину. Крім того, на території  магазину планується висадження дерев з фітовластивостями, декоративних чагарників і квітів.

 

5.3.3.6 Вплив на фауну та орнітофауну

До найбільших загроз тваринному світу в період будівництва і експлуатації об’єкту слід віднести:

- зміна просторової структури популяцій і зменшення біомаси комах, що літають в результаті їх приваблювання лампами зовнішнього освітлення.

5.3.3.7 Оцінка впливів об’єктів, що проектуються, на людину

а) Шумовий вплив і інфразвук

 

Нормативна база України:

&     СНиП ІІ-12-77 «Защита от шума».

&     ДБН 360-92** «Планування і забудова міських та сільських поселень».

&     СН 2.2.4/2.1.8-562-96 (от 03.08-84) «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на територии жилой застройки».

&     СанПин 42-128-4948-89 «Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки».

&     ISO 9613-2:1996 «Шум. Затухання звуку при розповсюдженні на місцевості. Частина 2. Загальна методика розрахунку».

ДБН 360-92*, СН 2.2.4/2.1.8-562-96, СанПин 42-128-4948-89 встановлюють гранично допустимі рівні шуму на території забудови комунального характеру, які наведені в таблиці 5.4.

 

Таблиця 5.4 – Граничні нормативні рівні шуму

Еквівалентний рівень шуму, дБА

Максимальний рівень шуму, дБА

з 7:00 до 23:00

з 23:00 до 7:00

з 7:00 до 23:00

з 23:00 до 7:00

55

45

70

60

 

На території об’єкту, що проектується, відсутні об’єкти-джерела ненормованого шуму, за винятком шуму від руху  автомобілів.

Для загальної оцінки шумового режиму для всіх жилих і громадських будівель, розташованих на прилеглій території на відстані від 18,0м до 67,0м, прийнятий нормативний рівень шуму, який дорівнює 45 дБА, що відповідає згідно СН№3077-84 територіям, безпосередньо прилеглим до житлових будівель, майданчикам відпочинку територій мікрорайонів і груп житлових будинків.

Рівень звуку в будь-якій точці території, що нормується, яка розташована в зоні впливу джерел шуму, що випромінюються, є результатом складання цілого ряду коливань як від них самих, так і від сторонніх джерел, шум від яких є фоновим. Джерелами фонового акустичного забруднення є шум від руху вітру, шум листви дерев при вітрі (виміряний шум дорівнює 64дБ при швидкості вітру 9м/с), автотранспорту. У зв’язку з тим, що урахувати фоновий шум розрахунковими методами неможливо, а також у зв’язку з тим, що фоновий шум перевищує показники нормативного шуму в межах прилеглої житлової забудови, розрахунки проводяться у випадках, коли не враховуються шумові фактори довкілля.

Найближчі багатоквартирні житлові будинки знаходяться на відстані 35,00м від проектованого об’єкту на південному сході.

 

б) Інфразвук

 

Згідно СанПиН 42-128-4948-89, припустиме значення  інфразвуку в смугах частот 2, 4, 8, 16 і 31,5Гц складає 90 дБ для кожної частоти.

На території проектованого об’єкту відсутні джерела ненормованого рівня інфразвуку.

 

в) Електромагнітне випромінювання

 

На території проектованого об’єкту відсутні джерела, які є джерелом високочастотних електромагнітних випромінювань, які здатні завдати шкоди здоров’ю людини.

 

г) Візуальний вплив

 

Візуальний вплив найбільш складно оцінити через те, що естетичне сприйняття – суб’єктивний показник. Результати досліджень, проведені в європейських країнах, виявили, що в більшості випадків люди, які раніше остерігалися, що об’єкт, побудовані людиною, зіпсують оточуючий місцевий ландшафт, змінювали свою думку після введення об’єктів в експлуатацію.

Над проектом будівлі працюють професійні дизайнери, які в тому числі й з візуальної точки зору підбирають оптимальну форму і колір будівлі, що проектується. Він підбирається таким чином, щоб об’єкти легко вписувались в міській ландшафт і виглядали гармонійно на фоні неба та існуючих будівель.

5.3.4 Характеристика будівель та споруд

В даний час територія , що розглядається – землі під обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд. На відстані близько 30,0м та 18,0 м від майданчику проектування розташовані житлові будинки садибного типу. Будівлі та споруди одноповерхові, ІІ-III ступені вогнестійкості, середня висота – 5,0м.На відстані 35,0м знаходяться багатоквартирні житлові будинки. Будівлі – 5-ти поверхові, ІІ ступені вогнестійкості. Середня висота-15м. На відстані 67,0м знаходиться будівля  дитячого садочку. Будинок двоповерховий, ІІ ступеню вогнестійкості. Середня висота-8,5м.

Так як територія ДТП, що розглядається, знаходиться в зоні житлової та громадської забудови,  суміжно розташовані садибні будинки, багатоквартирні будинки, дітсадок:  можливе розташування проектованого об’єкту – продовольчого магазину - та використання ділянки під землі громадської забудови.

5.3.5 Інженерне забезпечення, транспорт, озеленення

Основною транспортною складовою містобудівної ситуації є вул.Шевченка. Рух – двосмуговий. Основний вид транспорту – легковий, вантажний. Покриття – асфальтобетон. Дана вулиця – житлова вулиця міста, яка зв’язує м.Гірник з м. Селідово та м. Українськ. Рух нерегульований.

Крім того, інженерно-транспортна інфраструктура представлена дорогами з твердим покриттям по м. Гірник, що призначені для руху автомобільного транспорту.

На суміжних ділянках з майданчиком ДПТ знаходяться інженерні мережі та споруди, а саме:

- лінія водопроводу питної води;

- повітряні лінії електропередач ПЛ 0,4 кВ, ПЛ 6 кВ.

Озеленення на прилеглій території представлено зеленими насадженнями з північно-східної сторони об’єкта.

5.3.6 Існуючі планувальні обмеження

В існуючий містобудівній ситуації є наступні планувальні обмеження.

Охоронна зона повітряної лінії електропередач , згідно ДБН 360-92** п. 8.23* ,табл. 8.5а*:

-Пл 0,4 кВ – 2,0 м від крайнього розважування лінії;

-Пл  6 кВ   - 10,0м від крайнього розважування лінії.

Санітарно-захисна зона лінії водопроводу, згідно ДБН 360-92 дод.8, табл.8,1-5,0м

5.4 Основні принципи (пропозиції) планувально-просторової організації території детального плану

5.4.1 Планувальна структура генплану, функціональне зонування території

Даним детальним планом пропонується оформлення території, що розглядається, під розміщення будівель та споруд продовольчого магазину.

Ділянка розміщується на території  Гірничої міської ради в м. Гірник. Територія ДПТ розташована в зоні житлової забудови садибного типу. На ділянці розташовані напівзруйновані будівлі житлового будинку садибного типу та господарськи споруди.

Розміщення об’єкта, що проектується, відповідає вимогам розвитку інфраструктури обслуговування населення.

Враховуючи зонування території, наявність вільного майданчику, пропонується використання його для обслуговування торгівельного об’єкту.

При прийнятті рішення про оформлення земельної ділянки під розміщення об’єкту, що проектується, враховувались наступні фактори:

- розвиток інфраструктури м.Гірник;

- наявність ділянки оптимального по розміру і конфігурації;

- можливість дотримання  нормативних протипожежних і санітарно-захисних розривів, а також відстаней до інженерних мереж;

- забезпечення комплексного благоустрою та озеленення території.

В межах ділянки об’єкта, що проектується, пам’ятки історії та культури відсутні. Ділянка  розташована поза зонами розміщення врахованих археологічних об’єктів. У випадку виявлення в зоні земельного відведення при проведенні земельних робіт, поверхневої обробки ґрунту, археологічних та інших об’єктів, предметів, захоронень і слідів старих перекопів невідомого походження, необхідно отримання додаткового висновку у встановленому порядку.

Розміщення проектованого об’єкта на земельній ділянці, що розглядається, не суперечить вимогам діючих норм:

а) ділянка, що пропонується, є об’єктом нового будівництва, подальше розширення неможливе;

б) об’єкт негативного впливу на довкілля не чинить при умовах застосування високотехнологічних та еко безпечних технологій;

в) умови забезпечення протипожежних, санітарно-гігієнічних та екологічних вимог виконані;

г) меж зон охорони території пам’яток, історичних ареалів населених пунктів та археологічних територій, що охороняються, немає;

д) житлові будинки, що розташовані поза території ДПТ, зберігаються без змін;

е) інших особливих вимог немає.

Висновок: ділянка придатна для розміщення на ній проектованого об’єкта.

Планувальна структура об’єкту, що проектується, являє собою просту геометричну композицію. Проектований магазин має в плані "Г" -образную форму, що акцентує перехрестя вул.Шевченко з вул.Визволителів Донбасу. розворотним  майданчиком Перед будівлею магазина планується розподільний майданчик з розвиненим благоустроєм. Внутрішньодворова територія будівлі магазина є завантажувальною з поворотно-. Будівля розділена на 4 відокремлених блока. Кожен вхід має свій вхід - вихід.

Загальна торгівельна площа -147,47кв.м.

Пропускна спроможність - 49чол.

Кількість робочих місць -   12чол.

Територію оформити у відповідності з діючим законодавством. Об’єкт, що проектується, є об’єктом, що доповнює громадську інфраструктуру, його розміщення не суперечить вимогам ДБН 360-92** і відповідній містобудівній документації.

5.4.2 Переважні, супутні та допустимі види використання територій

Детальним планом передбачено використання земель під землі громадського призначення.

Загальна площа земельної ділянки 0,1000 га, в тому числі:

- 0,0277 га під забудову;

- 0,0523 га під доріжки та майданчики;

- 0,0200 га під озеленення.

ДПТ на землях громадського  призначення передбачається визначення таких основних зон використання територій:

-Г-5 – торгівельна зона;

-Г-1 – ділова зона;

-Г-3 – культурна та спортивна зони.

Супутніми видами використання суміжних територій можуть бути:

- ТР – зона транспортної інфраструктури;

- ІН – зона інженерної інфраструктури.

5.4.3 Житловий фонд і розселення

Загальна чисельність персоналу проектованого об’єкту 12 чол/зміну.

Населення м. Гірник  повністю забезпечує трудовим ресурсом потреби об’єкта.

Необхідність будівництва додаткового житлового фонду відсутня.

5.4.4 Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів

Система соціального і побутового обслуговування знаходиться в м.Гірник.

5.4.5 Транспорт, транспортне обслуговування, організація дорожнього руху

При проектуванні об’єкта соціальна інфраструктура доповнюється новим об’єктом, що забезпечує комплексне функціонування об’єктів обслуговування населення.

Основною транспортною складовою містобудівної ситуації зберігається вул. Шевченка. Ця вулиця –житлова вулиця міста, яка об’єднує комунальну, житлову зони міста, а також м. Гірник з м.Українськ та     м. Селідово. Рух – двосмуговий, нерегульований. Основний вид транспорту – легковий, вантажний. Покриття – асфальтобетон.

5.4.6 Інженерна інфраструктура, розміщення інженерних мереж і споруд

Об’єкт, що проектується, передбачає будівництво  продовольчого магазину з розвиненою інженерною інфраструктурою та благоустроєм.

Розміщення об’єкту і інженерних трас виконати з урахуванням максимального збереження зелених насаджень.

Розміри монтажних майданчиків і радіуси поворотів доріг мають забезпечити маневрування спецтехніки при доставці і монтажу проектованого об’єкту.

На території об’єкту, що проектується, передбачене прокладання водопровідних, каналізаційних, електричних і слабкострумових мереж. Теплопостачання об’єкта – автономне.

Водопровідні мережі прокладають в землі в траншеях на глибині 1,0м – 1,2м з захистом від механічних впливів.

Каналізаційні мережі прокладати в землі в траншеях на глибині від 1,0м до 3,0м, дотримуючись нормативних похилів.

Кабельні лінії прокладати в землі в траншеї на глибині від 0,7м до 1,0м. Для захисту електрокабелів від механічних пошкоджень перебачити встановлення попереджуючих вказівників кабельних трас і покриття кабелів в траншеї залізобетонними плитами або цегляною кладкою.

Для відведення поверхневих вод з території об’єкту виконати вертикальне планування , а після завершення будівельних робіт територію об’єкту озеленити і виконати комплексний благоустрій.

5.4.7 Інженерна підготовка території

Майданчик проектування  знаходиться в зоні  впливу складних інженерно-геологічних умов (гірничі підроботки). Для виконання робочого проекту необхідно виконати інженерні вишукування в повному обсязі:

а) для розрахунків та прийняття інженерних рішень необхідно виконати розділ інженерно-геологічних вишукувань в повному обсязі;

б) для захисту від несприятливих природних та антропогенних явищ потрібно виконати інженерно-будівельну оцінку території.

За інженерно-будівельними умовами територія придатна для обслуговування проектованого об’єкту.

Особливих вимог до інженерної підготовки території та заходів з інженерного захисту не потрібно. Можливо, за висновками інженерно-геологічного обґрунтування в робочому проекті будуть прийняті необхідні заходи.

При підготовці території потребується розчистка ділянки від сорних зелених насаджень, каменів та пр. і вивіз сміття на звалище за договором зі спеціалізованим підприємством.

При розміщенні проектованого об’єкту виконані санітарно-побутові, протипожежні розриви, відстані до інженерних комунікацій, що проходять поблизу об’єктів, що проектується, згідно ДБН 360-92** і ДСП 173-96.

Лист генерального плану, місце розташування об’єкта та його параметрів розроблено з урахуванням містобудівних, протипожежних і санітарно-охоронних умов та обмежень і не суперечить ДБН 360-92** і ДСП 173-96.

5.4.8 Комплексний благоустрій і озеленення території

Вертикальне планування території виконати за принципом максимального збереження існуючого рельєфу з урахуванням природних умов, архітектурно-планувальних рішень, проектованих споруд і вимог нормативних документів, з урахуванням організації стоку поверхневих вод, організації благоустрою і доріг.

Вільну від забудови територію озеленити посадкою дерев та чагарників і улаштуванням газонів з багаторічних лугових трав, а також квітників.

5.4.9 Містобудівні заходи по покращенню стану довкілля

В результаті всебічного обстеження території ДПТ під розміщення проектованого об’єкту були враховані наступні містобудівні обмеження:

- охоронна зона від підніжжя археологічних пам’яток (курганів) – 5,0м;

- об’єкти  було винесено за межі ареалів росту охоронних видів рослин.

5.4.9.1 Заходи по зниженню негативного впливу

В проекті прийняті наступні захисні заходи:

- захист від зайвого пилу під час транспортування вантажів  – заходи по пило пригніченню (полив дорожнього покриття);

- захист підземних вод:

а) облаштування майданчиків для тимчасового складування будівельного сміття;

б) рух транспорту виключно по відведеним і погодженим дорогам;

в) виконання вертикального планування з урахуванням відведення поверхневого стоку з похилом в бік автодоріг;

г) виконання твердого покриття майданчиків експлуатаційного об’єкту;

д) застосування технологічних заходів щодо забезпечення стандартного рівня екологічної та техногенної безпеки об'єкта.

Відновлювальні заходи – рекультивація ґрунтово-рослинного шару після закінчення будівельно-монтажних робіт. Обсяги і витрати на проведення рекультивації будуть розраховані на стадії проектування «Робочий проект».

Охоронні заходи полягають в обліку і процесі проектування наступних факторів:

- ареалів розповсюдження рідкісних, ендемічних, занесених до Червоної книги, або в Міжнародні червоні списки видів рослин і тварин;

- моніторинг довкілля після введення об’єкту в експлуатацію.

5.4.9.2 Екологічний нагляд під час будівництва

Під час будівництва продовольчого магазину представники генерального проектувальника будуть здійснювати технологічний і екологічний нагляд за дотриманням всіх проектних рішень. Також в процесі виносу меж будівельних майданчиків в натуру за бажанням можуть бути присутні представники субпідрядних організацій, що проводять на території будівництва проектно-вишукувальні роботи.

5.4.10 Прогнозовані планувальні обмеження

При проектуванні об’єкту виконуються всі відповідні існуючі планувальні обмеження, згідно п.5.3.6 пояснювальної записки та листа АР-ГП-2 графічних матеріалів.

Додатково від об’єкта, що проектується, не має планувальних обмежень.

Нормовані протипожежні розриви виконані згідно з ДБН 360-92**,дод.3,табл.1.

5.5 Функціональне призначення об’єкта­

Згідно з детальним планом території, функціональне призначення прилеглої території зберігається без змін: землі житлової та громадської забудови, землі зелених насаджень загального призначення.

Існуюче цільове призначення земельної ділянки, яка розглядається в проекті ДПТ, - обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

В проекті ДПТ земельна ділянка, що розглядається, пропонується для обслуговування  продовольчого магазину– землі обслуговування громадської забудови.

6. ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ПРОЕКТ

За рішенням Замовника громадські слухання по проекту: «Детальний план території земельної ділянки для розміщення продуктового магазину у м.Гірнику, по вул.Шевченка, буд.76 Донецької області» буде проведено в червні-липні 2017р.

7. техніко-економічні показники

1. Найменування об’єкта, місце

його розташування

«Детальний план території земельної ділянки для розміщення продуктового магазину у м.Гірнику, по вул.Шевченка, буд.76 Донецької області»

2. Характер будівництва, термін експлуатації

Нове будівництво, 100 років

 

3. Тривалість будівництва

6 міс.

4. Площа земельної ділянки

в тому числі:

– під забудову

– під вимощення

– під озеленення

0,1000га

 

0,0277 га

0,0523 га

0,0200 га

5. Кількість робочих місць

 

12 чол/зміну

 

6. Перепускна здатність

 

49чол.

7. Характеристика об’єкта:

Категорія складності

 

Код по ДК 018-2000

 

 

 

 

 

 

СС1 – незначні наслідки

 

1230.1

 

 

 

8.ВИЗНАЧЕННЯ Класу наслідків(відповідальності)

Детальний план території земельної ділянки для розміщення продуктового магазину у м.Гірнику, по вул.Шевченка, буд.76 Донецької області

Згідно Додатка А.1  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Візначення категорії складності об’єктів будівництва з урахуванням класу наслідків(відповідальності)» приймаємо,що:

1) За характеристикою  «Можлива небезпека для здоров’я и життя людей, які постійно перебувають на об’єкті» об’єкт відноситься до класу наслідків СС1 (незначні наслідки) об’єкта будівництва - постійно перебувають-12осіб.

2) За характеристикою «Можлива небезпека для здоров’я и життя людей, які періодично перебувають на об’єкті» приймаємо, що об’єкт відноситься до класу наслідків СС1 (незначні наслідки) об’єкта будівництва - періодично перебувають-49 осіб.

3) За характеристикою «Можлива небезпека для здоров’я и життя людей, які перебувають зовні об’єкта» приймається з урахуванням  того, що об’єкт знаходиться на міській вулиці малоінтенсивного руху -до 100 осіб, приймаємо, що об’єкт відноситься до класу наслідків СС1 (незначні наслідки) об’єкта будівництва.

4) Обсяг можливого економічного збитку:

- кошторис об’єкта будівництва. -9100,00 тыс. грн.

-прогнозовані збитки визначаються за формулою:

n

Ф=0,225 ∑ Pi

i=1

Ф=0,225 х9100,00 тис. грн. =2047,5 тис. грн.

-обсяг збитку у мінімальних заробітних платах складає:

2047,5 тыс. грн. / 3,200 тыс. грн. = 639,84м.р.з.п.

639,84м.р.з.п. < 2000 м.р.з.п.

5) Об’єкт не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.

6) Приймаємо, що відмова обєкта не впливає на припинення роботи обєктів транспорту, звязку, енергетики.

Висновок: За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків об’єкт відноситься до класу наслідків СС1 (незначні наслідки)об’єкта будівництва.

Виконавець                                      Синьковський Ю.П.

Замовник                                         Іонова С.А..

 

 

 

 

Відомість даних відносно майданчику проектування

 

Місце розташування:

Донецька область,

м. Гірник

Площа ділянки

в тому числі:

під забудову

під вимощення

під озеленення

0,1000 га

0,0277га

0,0523га

0,0200га

Призначення ділянки:

Детальний план територіїземельноїділянки для розміщення продуктового магазину у м.Гірнику, по вул.Шевченка, буд.76 Донецькоїобласті

Планувальні обмеження:

ДБН 360-92**,

Стисла характеристика об’єкту:

Єдиний торгівельний комплекс – продовольчий магазин, а саме:

-одноповерхова будівля магазину з 4обособлених блоків, три з яких с торговим залом і один з обіднею залою кафе. Габаритні розміри будівлі 18,0м х22,0м;

-внутрішньодворова територія будівлі магазина є завантажувальною з поворотно-розворотним майданчиком;

-майданчик для тимчасової парковки автомобілів на 5 паркувальних міст;

-розвинутий благоустрій: майданчик, тротуари, озеленення, зовнішнє освітлення.

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРЖДЕНО

Керівник проектного бюро

Голова Гірницької міської ради

МПП «Майстерня С»

Н.В.Лаврова

С.В.Коваленко

«20» ___  травня _ 2017р.

«20 » __травня_       __ 2017р

 

Завдання

на розробку детального плану території

 

Детальний план території земельної ділянки для розміщення продуктового магазину у м.Гірнику, по вул.Шевченка, буд.76 Донецької області

№ п/п

Перелік основних даних та вимог

Основні дані та вимоги

1.

Підстава для проектування

Рішення Гірницької міської ради № VII/7-209  від 28.03.2017р.

2.

Замовник розробки детального плану

Гірницька міська рада, Донецької області

3.

Розробник детального плану

МПП «Майстерня С», ГАП – Синьковський Ю.П.,

кваліфікаційний сертифікат АА №002099

4.

Термін  виконання детального плану

30 робочих днів

5.

Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи

Одноетапне проектування

6.

Термін першого та розрахункового етапів

30.06.2017 р.

7.

Мета розробки детального плану

Оформлення земельної ділянки під торгівельний об’єкт

8.

Графічні матеріали з вказівкою масштабу

Арк. АР-ГП-1 – схема розташування території детального плану в планувальній структурі населенного пункту М 1:5000

Арк. АР-ГП-2 – план існуючого використання території в М 1:2000

Арк. АР-ГП-3 – проектний план М 1:1000

Арк. АР-ГП-4 - схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:500, поперечний розріз М 1:100

Арк. АР-ГП-5 – схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1000

Арк. АР-ГП-6 – схема генерального плану М 1:500

Арк. АР-ГП-7 – фотофіксація існуючого стану

Арк. АР-8 – план на позначці 0,000 М 1:100, , експлікація приміщень

Арк АР-9 фасад в вісях 1-3;А-В; М 1:100,

Арк АР-10 загальний вигляд

9.

Склад текстових матеріалів

1. Зміст

2 Додаток

3. Склад проекту

4. Склад авторського колективу

5. Пояснювальна записка

5.1 Вступ

5.2 Кліматичні, соціально-економічні та містобудівні умови

5.3 Містобудівна ситуація (аналіз існуючого положення)

5.4 Основні принципи (пропозиції) планувально-просторової організації території детального плану

5.5 Функціональне призначення об’єкта

6. Інформування населення про проект

7. Техніко-економічні показники

10.

Перелік основних техніко-економічних показників

1. Площа земельного відведення – 0,1000 га

в тому числі:

– під забудову – 0,0277 га

– під вимощення – 0,0523 га

– під озеленення – 0,0200га

11.

Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів

1. Запроектувати торгівельний обєкт-продовольчий магазин, а саме:

-одноповерхову будівлю магазину з 4 обособлених блоків, три з яких с торговим залом і один з обіднею залою кафе. Габаритні розміри будівлі 18,0м х22,0м;

-зробити внутрішньодворову територію будівлі магазина  завантажувальною з поворотно-розворотним майданчиком;

-майданчик для тимчасової парковки автомобілів на 5 паркувальних міст;

2. Виконати розвинутий благоустрій: майданчик, тротуари, озеленення, зовнішнє освітлення.

12.

Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробці окремих розділів схеми планування та їх тиражування

¾

13.

Перелік вихідних даних для розробки детального плану, які надаються  Замовником, в т. ч. топогеодезична основа

1. Завдання на проектування.

2. Рішення Горняцької ради № VII/7-209  від 28.03.2017р

3. Графічні матеріали розміщення земельної ділянки.

4. Топографічна зйомка в М 1:500.

5. Витяг з Державного реєстру речових прав від 17.03.2017р.

6.Технічний паспорт

14.

Необхідність попереднього розгляду Замовником детального плану

¾

15.

Вимоги щодо врахування державних інтересів

¾

16.

Вимоги з цивільного захисту (по окремому завданню)

¾

17.

Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (з вказівкою масштабу), додаткові вимоги до утримання, окремих розділів або графічних матеріалів (за наявності)

--

18.

Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення

¾

19.

Форма надання для матеріалів, які передаються на магнітних носіях

Згідно законодавства України

20.

Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі до геоінформаційних систем та технологій

¾

21.

Додаткові вимоги

¾

 

 

Начальник відділу архітектури та будівельного контролю  Селідовської міської ради

ГАП МПП «Майстерня С»

_____________М.М.Буряк

 

 

 

_____________ Ю.П. Синьковський

Обновлено ( 13.07.2017 06:13 )  

Joomla